Інститут Тутковського > Інститут Тутковського спільно з ВГО «Спілка геологів України» започаткував лекційну програму
Програма «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях»

Інститут Тутковського – вищий навчальний заклад післядипломної освіти, заснований 2004 року.

В Інституті на постійній основі та за сумісництвом працюють відомі вчені НАН України та провідних вищих навчальних закладів, дійсні члени та члени-кореспонденти Нафтогазової академії, Академії педагогічних і соціальних наук, провідні фахівці підрозділів Групи компаній НАДРА.

Наявний склад науково-педагогічних кадрів забезпечує навчальний процес на п’яти кафедрах Інституту:

 • геології;
 • геофізики;
 • корисних копалин;
 • економічної геології;
 • екологічної безпеки та раціонального природокористування.

Організація навчання

Навчальний процес здійснюється шляхом залучення до читання окремих лекцій та цілих курсів провідних українських та іноземних фахівців. До співпраці запрошуються лектори по лінії СГУ, AAPG, SEG, EAGE. Курси підвищення кваліфікації організовуються на базі Інституту Тутковського, ІГН НАН України, інших установ. Для учасників даної програми навчання є безкоштовним. Програма підвищення кваліфікації фінансується за рахунок спонсорів.

Основні Навчальні курси здійснюються за напрямами:

  HSE:

 • основи і базові принципи HSE менеджменту;
 • принципи організації та впровадження HSE менеджменту на підприємстві;
 • організація та впровадження системи HSE під час виконання сейсморозвідувальних робіт;
 • основні принципи міжнародної системи управління безпекою підприємств геологорозвідувальної галузі.

  Геологія:

 • моделювання нафтогазоносного басейну, інтегровані досягнення;
 • інтеграція даних різних досліджень для аналізу нафтогазоперспективного об’єкту;
 • виявлення й оцінювання вуглеводневих покладів у карбонатних породах;
 • управління геотехнічними проблемами розробки родовищ;
 • поклади з тріщинуватими колекторами, об’єднаний аналіз геолого-геофізичної інформації і даних розробки.

  Розвідувальна геофізика:

 • геологічна інтерпретація матеріалів сейсморозвідувальних робіт;
 • сейсмічне відображення глибинних структур, досягнення і проблеми;
 • прогноз параметрів покладу за даними сейсморозвідки, AVO – інверсія та атрибутивний аналіз, принципи застосування і досягнення;
 • технології об’ємної сейсморозвідки для дослідження складних геологічних об’єктів.

  Промислова геофізика:

 • комплексна інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень свердловин відкритого стовбура, принципи й досягнення;
 • інтегроване оцінювання колектора за даними керну, геофізичні дослідження свердловин та їхнє випробування;
 • новітні геотехнологічні дослідження;
 • геофізичні дослідження в обсаджених колоною та діючих свердловинах;
 • петрофізичні основи застосування методів геофізичних досліджень свердловин.

  Буріння:

 • буріння на рівновазі та контроль свердловин;
 • проектування конструкції свердловин, колон і насосно-компресорних труб, сучасні досягнення;
 • нові технології підготовки бурових розчинів;
 • нова техніка і технології цементування обсадних колон;
 • інформаційне забезпечення процесу будівництва та капітального ремонту свердловин;
 • освоєння свердловин.

  Освоєння свердловин:

 • горизонтальні і похилоспрямовані свердловини, аналіз доцільності буріння і проектування;
 • гідродинамічне моделювання покладів і інтеграція даних;
 • оцінювання й аналіз видобувних запасів, програми дослідно-промислової розробки та промислового освоєння запасів.

  Видобуток:

 • технології інтенсифікації дебітів свердловин, принципи застосування і сучасні досягнення;
 • технології підвищення нафтовилучення на старих родовищах; методи і принципи застосування;
 • сайклінг-процес, область застосування, технології робіт, аналіз практичних досягнень;
 • гідророзрив пласта, сучасні досягнення;
 • соляно-кислотні обробки, методи і принципи застосування;
 • контроль за розробкою з використанням геофізичних досліджень свердловин, моніторинг роботи свердловин.

  Економіка і право:

 • геолого-економічна оцінка родовищ нафти і газу;
 • ризики нафтогазовидобувного проекту, аналіз можливих рішень;
 • економіка видобувного підприємства, портфельне моделювання;
 • інвестиційний аналіз, оцінювання геологічного, комерційного та економічного ризиків;
 • основи нафтогазового бізнесу;
 • ліцензування нафтогазовидобувної діяльності, аналіз законодавчих актів з надрокористування;
 • міжнародна практика із захисту навколишнього середовища під час розробки та у процесі експлуатації родовищ нафти та газу.

  Фахова англійська мова


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за телефонами:


Тел.: +380 (44) 390-21-75

Тел./факс: +380 (44) 390-21-73


Контактні особи:


Лівенцева Ганна Анатоліївна:  a.liventseva@tutkovsky.com

Загородня Наталія Григорівна: osvita@tutkovsky.com


Повернутися