Інститут Тутковського > Про Інститут Тутковського

Освітні послуги

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) «Інститут Тутковського» здійснює освітню та наукову діяльність серед фахівців геологічної галузі. Основний напрям діяльності Інституту - підготовкa та проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів для фахівців геологічної галузі.

Довідка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про внесення вищого навчального закладу до державного реєстру вищих навчальних закладів України № 11-І-186 від 24.07.2012р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0503 "Розробка корисних копалин" та зі спеціальності 7.04010603 "Екологічна безпека" від 15.12. 2014р.
Повернутися